wz

SIMSKY - výukový kurz

Jak vytvořit kvalitní obrázek

Úroveň pro pokročilé
předpokládám základní znalost práce se Simpose
Poznámky program Simpose 6.x nebo 7.x musí být již nainstalován


Cílem návodu je vytvořit obrázek podobný tomuto:

Simsky - výsledný obrázek

Spusťte Simpose, vyberte vaši oblíbenou postavu a posaďte ji. Výsledek bude podobný tomuto:

Simpose - výchozí nastavení

Nyní zvolíme vhodnou barvu pozadí. Klikněte na záložku Lights / Camera, v levém výklopném seznamu přepněte na hodnotu Background. Klikněte níže na tlačítko Change. Otevře se okno Barva. Zde klikněte dole na podlouhlé tlačítko Definovat vlastní barvy. Okno nyní vypadá takto:

Simpose - výběr barvy pozadí

Vyberte si takovou barvu, která se nevyskytuje na vaší postavě ani jejím oblečení, tedy např. při modrých očích volte zelené pozadí, při zelených modré. Barva ale musí v RGB složkách nabývat hodnot pouze 0 nebo 255, jak je naznačeno v pravém kroužku. Jinak by ji totiž Simsky nemusely určit jako průhlednou. Dvě moje nejpoužívanější barvy jsou zakroužkovány vlevo.

Dále určíme tvar obrázku. Simsky volí velikost výsledného obrázku na základě proporcí obrázku na popředí. Zvětšíme tedy čtvercové okno s naší postavou uchopením za jeho levou stranu a následným tažením. Obrázek naznačuje, jaké okno zvolit pro sedící postavu, za kterou chceme vidět ještě kus lesa. Velikost (přiblížení) postavy též zvolte s ohledem na umístění postavy ve výsledné scéně - není tedy vždy vhodné zvětšit postavu na maximum!

Simpose - upravená velikost okna

Teď už můžeme obrázek uložit. Pokud máte spuštěnou animaci, zastavte ji přes File - Speed - Single step a mačkáním mezerníku najděte nejvhodnější polohu vaší postavy. Pak jen klikněte na menu File - Screen Capture - Full Size, zadejte název obrázku a vyberte, kam se má uložit. Přípona bude BMP.

Po uložení obrázku můžete zastavenou animaci spustit stiskem Enteru, okno s obrázkem nastavit na původní velikost a Simpose uzavřít, neboť nyní přicházejí na řadu Simsky.

Spusťte Simsky, klávesou PageUp otevřete dialog pro výběr obrázku. Zvolte BMP obrázek, který jste si před chvíli vytvořili v Simpose. Poté klávesou PageDown vyberte vhodné pozadí ve formátu JPG / BMP, aby ladilo s vaší postavou - například obdélníkový obrázek lesní mýtiny. Simsky samy nastavily průhlednost obrázku a zarovnaly pozadí vzhledem ke středu obrázku postavy:

Simsky - postava + pozadí po načtení

Zbývá nastavit velikost a polohu obrázku i pozadí tak, aby scéna působila reálně. Pokud neznáte klávesové zkratky pro změnu velikosti a polohy obrázku, stiskněte F1 pro zobrazení nápovědy a klikněte na záložku Poloha a velikost.

Pokud vaše zvolené pozadí má podobné proporce jako zde ukázané, tedy má menší výšku než okno s postavou, je vhodné ho proporčně zvětšit tak, aby vyplnilo celé okno. Stiskněte klávesu "/" (nebo klikněte na zelené tlačítko Pracovat s obrázkem - přepne se na modrou barvu a od této chvíle budete Pracovat s pozadím). Pomocí Ctrl + tažení myší (nebo Ctrl a plusu na numerické klávesnici) pozadí zvětšujte směrem doprava dolů a tažením myší (nebo přes Ctrl + 7 na num. kláv.) jej poté částečně posuňte zpět doleva nahoru. Určete si vhodnou velikost výřezu, aby například stromy v pozadí nebyly příliš velké nebo naopak malé vzhledem k postavě.

Poté se přepněte do režimu Pracovat s obrázkem (opět přes tlačítko nebo stiskem lomítka) a upravte polohu a velikost postavy tak, aby ladila k pozadí. V mém případě stačilo mačkáním num. mínusu postavu poněkud zmenšit a pak ji mačkáním num. 2 přesně usadit směrem dolů do trávy:

Simsky - postava sladěná s pozadím

Pokud jste se při nastavování polohy či velikosti příliš zamotali, přepněte se na režim práce s obrázkem, stiskněte F5 pro jeho opětovné načtení z disku, pak se přepněte na pozadí a i to opět načtěte přes F5. Když chcete pouze nastavit výchozí velikost bez načítání z disku, stiskněte 0 na num. klávesnici, pokud výchozí polohu, stiskněte 5. Je výhodnější vynulovat obrázek dříve než pozadí, protože parametry pozadí se nastavují vzhledem k obrázku.

Nyní můžete nezávisle na sobě provést úpravu barev / nasvícení postavy či pozadí, což jste se již naučili provádět v předchozích dílech výukového kurzu. Zbývá jen výsledný obrázek uložit - stiskněte F2 nebo klikněte na ikonu s disketou. Pokud se program ptá, jestli má v některém směru přizpůsobit velikost obrázku pozadí, znamená to, že pozadí v daném směru nedosahuje až k okraji společného okna a obrázek končí mezi pozadím a okrajem okna. Přesahovat může jen průhledná část obrázku - v takovém případě zvolte Ano a obrázek bude oříznut k okraji pozadí. Naopak, pokud přes pozadí přesahuje např. noha postavy, zvolte Ne a výsledný obrázek nebude oříznut, pod přesahující částí postavy zůstane modré pozadí.

Části obrázku i pozadí, které přesahují společné okno, jsou oříznuty automaticky. Simsky se dále zeptají, kam a pod jakým jménem chcete obrázek uložit. K původnímu názvu obrázku přidají @ Simsky, což můžete libovolně změnit. Nyní můžete obrázek nahrát už jako celek, nejrychleji stiskem PageUp a jeho vyhledáním. Můžete provést případné změny barev či nasvícení výsledného JPG obrázku a stiskem F2 je opět uložit, nebo výsledný obrázek načíst jako pozadí, pokud chcete přidávat další postavy do scény.


Chcete víc? Například možnost uložení výsledného obrázku do více formátů a v libovolné velikosti? Nebo automatickou tvorbu náhledu obrázku při ukládání? Žádný problém! Napište mi, co byste chtěli do Simsek přidat, a když vás bude víc, zahrnu vaše požadavky do programu!


Simsky - (C) 2002-2004 Dave Luv web: Simsky.wz.cz e-mail: Simsky@seznam.cz