wz

SIMSKY - výukový kurz

Jak zvýraznit část obrázku

Úroveň pro mírně pokročilé
Poznámky silně doporučuji nastavení barevné hloubky Windows na 24 nebo 32 bitů!


Cílem návodu je z nočního záběru z The Sims vytvořit větší obrázek se zvýrazněnou postavou, upravený do odstínů nadcházejícího rána. Pokud vhodnou fotografii nemáte, stáhněte si horní obrázek:

The Sims - noční obrázek

Simsky - výsledný obrázek - za svítání

Nejprve vytvoříme efekt svítání. Za svítání má vše mírně fialový odstín. Po grafické stránce vzniká fialová barva tak, že zvýrazníme modrou a červenou složku obrázku. Otevřete tedy nasvěcovací formulář (stiskem hvězdičky na num. klávesnici nebo klikem na zelenou ikonu se sluncem). Zde zaklikněte políčko Celý obrázek (pokud již není zakliknuto).

Nyní nastavíme zesvětlení obrázku s převládající fialovou složkou. Táhla pro jednotlivé barevné složky obrázku jsou zatím na hodnotě +10, což znamená, že při tomto nastavení by byl obrázek pouze zesvětlen o 10 kroků. Přestavíme tedy táhla podle následujícího obrázku. Klikáním na označený konec červeného táhla mírně potlačíme červenou složku obrázku vůči modré (na hodnotu +8), klikáním na stejný konec zeleného táhla ještě více potlačíme zelenou složku - na hodnotu +6.

Nastavení fialové barvy

Pro použití nastaveného efektu několikrát stiskněte Enter (nebo klikejte na tlačítko OK). Obrázek začne postupně světlat a nabírat fialový odstín. Plně postačí kliknout 4x, ale jelikož já mám monitor nastavený na nízký jas, přidal jsem další 3 použití efektu, aby byl obrázek dostatečně jasný.

Pokud jste to s přejasněním přehnali, nevadí - stiskněte klávesu F7, kterou obrázek uvedete do stavu barev po načtení. Obdobně, pokud se vám současný stav obrázku líbí, stiskem F6 ho uložte do paměti a v klidu pak experimentujte s nastavením barev a jasu - kdykoliv se stiskem F7 můžete vrátit k předchozímu stavu obrázku.

Stiskem F6 tedy uložte zesvětlený obrázek do paměti a jdeme na zvýraznění postavy. Posuňte si nasvěcovací formulář tak, aby nezakrýval postavu (tažením za jeho horní pruh). Vlevo dole zaklikněte políčko Barevný přeliv. Barevná táhla se sama přepnou na minimální zesvětlení a režim nasvícení na kruh. S následným nastavením vám pomůže tento obrázek:

Nastavení nasvícení postavy

Klikněte pravým tlačítkem myši v místě, kde chcete mít střed zvýrazněné oblasti - na obrázku naznačeno červeným kroužkem. Dále držte Ctrl a klikem pravým označte dosah nasvícení - na obrázku naznačeno červenou kružnicí. Simsky vám střed nasvícení označí bílým kroužkem, dosah čárkovanou kružnicí a souřadnice středu i poloměr nasvícení budou vypsány i v nasvěcovacím formuláři, kde je můžete upravit např. pro případ, že byste chtěli střed nasvícení umístit mimo viditelnou část obrázku. Ve středu bude nasvícení nejsilnější, u okraje téměř žádné, čímž dojde k podobnému efektu, jako by na postavu svítila pouliční lampa či vycházející slunce.

Efekt opět provedete stiskem Enteru nebo klikem na tlačítko OK. Pokud chcete nasvícení zvýraznit, nastavte vyšší počet kroků v políčku Barevný přeliv s ... kroky, stiskem F7 načtěte předchozí verzi obrázku a efekt opakujte. V mém případě bylo ideální nastavit 50 přechodových kroků. Obdobně, pokud chcete změnit polohu nebo dosah nasvícení, přes F7 načtěte předchozí stav obrázku a klikem pravým tl. myši nastavte vhodnější polohu či s Ctrl jiný dosah efektu.

Povedlo se? Pokud ano, můžete stiskem klávesy Esc vypnout nasvěcovací formulář a výsledný obrázek uložit. Stiskněte F2 (nebo klikněte na ikonu s disketou). Pokud chcete nahradit původní obrázek z The Sims, najděte jeho název, klikněte na něj, pak klikněte na tlačítko Uložit a v dotazu o přepsání souboru zvolte Ano. Pokud chcete výsledný obrázek uložit pod novým názvem, určitě jste si všimli, že Simsky samy přidaly k názvu @ Simsky, což můžete libovolně změnit a klikem na tlačítko Uložit je váš obrázek uložen do vámi vybrané složky.

Pokud je váš obrázek opravdu zdařilý, pošlete mi ho na níže uvedenou adresu společně s popisem, kdo se na něm nachází a při jaké příležitosti byl obrázek pořízen - ty nejlepší a nejvtipnější vystavím v Galerii obrázků.


Chcete víc? Například automatické nastavení vhodného jasu a kontrastu obrázku? Nebo možnost automatického či ručního doostření obrázku? Žádný problém! Napište mi, co byste chtěli do Simsek přidat, a když vás bude víc, zahrnu vaše požadavky do programu!


Simsky - (C) 2002-2004 Dave Luv web: Simsky.wz.cz e-mail: Simsky@seznam.cz