wz

SIMSKY - výukový kurz

Jak zesvětlit obrázek

Úroveň pro začátečníky
Poznámky předpokládám znalosti z předchozích dvou výukových kurzů


V tomto návodu si ukážeme, jak zesvětlit poměrně tmavý obrázek. Ideální je použít fotku z nočního života vašich Sims. Pokud žádnou nemáte, stáhněte si tento obrázek z dovolené mých Simsáků:

Docela tmavý obrázek z The Sims

Spusťte Simsky a otevřete vybraný obrázek. Stiskem hvězdičky (nebo klikem na zelenou ikonu se sluncem) otevřete nasvěcovací formulář. Dole je políčko Celý obrázek - pokud není zakliknuto, klikněte na něj. Okno nyní vypadá takto:

Nasvěcovací formulář - úprava jasu

Všiměte si tří táhel - pro změnu jasu červené, zelené a modré složky obrázku. Pokud zatáhnete za označený čtvereček v některém z táhel, dojde po puštění čtverečku ke změně hodnoty všech 3 táhel současně. Pokud chcete změnit hodnotu jen některého táhla, klikejte na šipky na jeho koncích. Hodnota táhla říká, o kolik kroků chcete danou barevnou složku změnit: +10 znamená, že chcete přidat jas o 10 kroků, -1 znamená snížení jasu o 1 krok. Pro naše účely - zvýšení jasu obrázku - je ideální nastavit všechna 3 táhla na hodnotu + 10.

Změnu jasu obrázku pak provedete pouhým stiskem klávesy Enter nebo klikem na tlačítko OK. Další stisk Enteru nebo klik na OK způsobí další použití téhož efektu, tedy další zesvětlání obrázku. Dva až tři kliky postačí, aby byl obrázek správně osvětlený.

Pokud jste to s přejasněním přehnali, nevadí - stiskněte klávesu F7, kterou obrázek uvedete do stavu barev po načtení. Obdobně, pokud se vám současný stav obrázku líbí, stiskem F6 ho uložte do paměti a v klidu pak experimentujte s nastavením barev a jasu - kdykoliv se stiskem F7 můžete vrátit k předchozímu stavu obrázku. Výsledný obrázek vypadá v mém případě takto:

Výsledný obrázek po úpravě jasu

Pokud jste s výsledkem spokojeni, můžete stiskem klávesy Esc vypnout nasvěcovací formulář a obrázek uložit. Stiskněte F2 (nebo klikněte na ikonu s disketou). Pokud chcete nahradit původní obrázek z The Sims, najděte jeho název, klikněte na něj, pak klikněte na tlačítko Uložit a v dotazu o přepsání souboru zvolte Ano. Pokud chcete výsledný obrázek uložit pod novým názvem, určitě jste si všimli, že Simsky samy přidaly k názvu @ Simsky, což můžete libovolně změnit a klikem na tlačítko Uložit je váš obrázek uložen do vámi vybrané složky.


Chcete víc? Například automatické nastavení vhodného jasu a kontrastu obrázku? Nebo možnost automatického či ručního doostření obrázku? Žádný problém! Napište mi, co byste chtěli do Simsek přidat, a když vás bude víc, zahrnu vaše požadavky do programu!


Simsky - (C) 2002-2004 Dave Luv web: Simsky.wz.cz e-mail: Simsky@seznam.cz