wz

SIMSKY

První kroky s programem


Instalace

Simsky nevyžadují žádnou instalaci. Jednoduše rozbalte soubor Simsky.exe do adresáře, ve kterém máte obrázky, které chcete zpracovat. Pokud máte více míst s obrázky, není problém Simsky nakopírovat do každého z nich - nezaberou ani 0,5 MB místa na disku. Není nutné restartovat PC. Pokud si vytvoříte na ploše zástupce k programu, ikona bude mít tvar velkého srdce.

Simsky jsou stand-alone aplikace, což znamená, že nevyžadují žádné další knihovny ani programy ke svému běhu. Taktéž nepotřebují žádný konfigurační soubor, neukládají data do systémových složek, nezasahují do registru Windows, neshromažďují informace o uživatelích ani neposílají žádné informace autorovi či jiným osobám přes internet.

Doporučená konfigurace

Simsky poběží na jakémkoliv PC. Nevyžadují grafické rozhraní typu Direct X. Jedinou podmínkou je operační systém minimálně Windows 98. Windows 95 totiž neobsahují funkce nutné k vykreslení hlavního okna programu. Simsky byly úspěšně testovány na Windows 98 / Me / 2000 / XP / Vista.

Nejnižší rozlišení pro spuštění Simsek je 800x600. Nejlépe se se Simskami pracuje při rozlišení 1024x768. Minimální barevná hloubka je 16 bitů, což stačí pro prohlížení obrázků. Ovšem pro úpravy obrázku, zejména pro tvorbu barevných přechodů, silně doporučuji barevnou hloubku 24 nebo 32 bitů! Jinak budou ve výsledném obrázku patrné přechodové kroky.

Nová verze programu

Pokud si stáhnete novější verzi Simsek, jednoduše rozbalte soubory z archívu do složky, kde máte starší verzi programu. Na dotaz o přepsání existujícího souboru zvolte Ano. To je vše, není nutný ani žádný restart PC.

Odinstalování

Taktéž není nutná žádná složitost - prostě smažte všechny soubory, které jste rozbalili z archívu (Simsky.exe + případné návody ve formátu txt). Program po sobě na disku nezanechá žádné stopy. Jen smažte z plochy ikonu se srdcem, pokud jste si vytvořili zástupce programu.


Chcete víc? Například aby si program sám z internetu zjistil, jestli neexistuje novější verze a provedl její instalaci? Žádný problém! Napište mi, co byste chtěli do Simsek přidat, a když vás bude víc, zahrnu vaše požadavky do programu!


Simsky - (C) 2002 - 2007 Dave Luv web: Simsky e-mail: Simsky(a)seznam.cz